[LYRICS] Louis Cheung – 2013

13 Jul

Title : 2013

Singer : Louis Cheung

人 的 一 生 哪 裡 去 找 答 案
rén de yì shēng nǎ lǐ qù zhǎo dá àn
如 這 空 間 又 為 何 會 出 現
rú zhè kōng jiàn yòu wéi hé huì chū xiàn
人 出 生  人 枯 死  誰 人 可 掌 管 控 制
rén chū shēng  rén kū sǐ  shuí rén kě zháng guǎn kòng zhì
下 世 轉 生 螻 蟻
xià shì zhuǎn shēng lóu yǐ

如 不 出 生 這 世 界 怎 有 我
rú bù chū shēng zhè shì jiè zěn yǒu wǒ
神 蹟 很 多 又 為 何 有 災 禍
shén jì hěn duō yòu wéi hé yǒu zāi huò
人 相 戀  人 分 手  如 何 找 得 到 那 個
rén xiāng liàn  rén fēn shǒu  rú hé zhǎo dé dào nà gè
為 了 誰 奔 波
wéi le shuí bēn bō

人 會 出 生  會 衰 老  結 果 終 老
rén huì chū shēng  huì shuāi lǎo  jié guǒ zhōng lǎo
又 有 悲  又 有 苦  卻 沒 有 退 路
yòu yǒu bēi  yòu yǒu kǔ  què méi yǒu tuì lù
誰 是 富  誰 是 惡  仍 是 一 天 土 歸 土
shuí shì fù  shuí shì è  réng shì yì tiān tǔ guī tǔ
人 終 極 問 題  怎 樣 思 索 到  解 得 到
rén zhōng jí wèn tí  zěn yàng sī suǒ dào  jiě dé dào

人 的 一 生 哪 有 最 終 答 案
rén de yì shēng nǎ yǒu zuì zhōng dá àn
迷 失 之 中 難 題 還 再 出 現
mí shī zhī zhōng nán tí hái zài chū xiàn
如 不 死  捱 不 起  如 良 知 不 加 控 制
rú bù sǐ  ái bù qǐ  rú liáng zhī bù jiā kòng zhì
用 鏡 對 焦 焚 蟻
yòng jìng duì jiāo fén yǐ

危 機 天 災 要 你 再 興 建 過
wēi jī tiān zāi yào nǐ zài xìng jiàn guò
如 不 溫 飽 如 何 能 再 饑 餓
rú bù wēn bǎo rú hé néng zài jī è
求 相 戀  求 分 手  人 情 中 歲 月 蹉 陀
qiú xiāng liàn  qiú fēn shǒu  rén qíng zhōng suì yuè cuō tuó
為 何 求 看 破
wéi hé qiú kàn pò

誰 再 出 生  再 衰 老  有 否 終 老
shuí zài chū shēng  zài shuāi lǎo  yǒu fǒu zhōng lǎo
上 半 身  下 半 生  也 別 再 憤 怒
shàng bàn shēn  xià bàn shēng  yě bié zài fèn nù
貧 或 富  良 或 莠  無 謂 的 謙 卑 笑 傲
pín huò fù  liáng huò yǒu  wú wèi de qiān bēi xiào ào
來 等 待 2013 方 探 討
lái děng dài 2013 fāng tàn tǎo

聯 邦 中 一 家  往 晚 空 分 佈
lián bāng zhōng yì jiā  wǎng wǎn kōng fēn bù
歸 一 之 家  恆 河 沙 數 的
guī yì zhī jiā  héng hé shā shù de
星 球 星 河  蒼 涼 蒼 穹
xīng qiú xīng hé  cāng liáng cāng qióng
虛 浮 虛 無  存 在 法 道
xū fú xū wú  cún zài fǎ dào

如 你 細 心  這 朵 花  這 根 荒 草
rú nǐ xì xīn  zhè duǒ huā  zhè gēn huāng cǎo
或 茁 生  或 折 腰  也 自 有 季 度 ( 麥 田 內 彎 腰 忠 告 )
huò zhuó shēng  huò zhé yāo  yě zì yǒu jì dù ( mài tián nèi wān yāo zhōng gào )
晴 或 雨  明 或 暗  其 實 都 一 早 宣 告
qíng huò yǔ  míng huò àn  qí shí dōu yì zǎo xuān gào
何 須 待 2013 方 算 好
hé xū dài 2013 fāng suàn hǎo

如 這 朵 花  結 出 果  你 早 知 道
rú zhè duǒ huā  jié chū guǒ  nǐ zǎo zhī dào
落 了 果  又 再 生  到 下 個 季 度
luò le guǒ  yòu zài shēng  dào xià gè jì dù
男 或 女  人 或 獸  神 或 妖 魔 都 過 渡
nán huò nǚ  rén huò shòu  shén huò yāo mó dōu guò dù

回 歸 的 一 剎  完 美 的 句 號
huí guī de yì shā  wán měi de jù hào
另 達 新 的 一 片  赤 土
lìng dá xīn de yí piàn  chì tǔ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: